autoklavas.lt

 
 
TaraTaraKonservavimas namuose:

Konservavimas panaudojant aukštą temperatūrą sandarioje taroje.

Šis konservavimo būdas gali būti dvejopas: sterilizuojant – kaitinant 100–120 °C temperatūroje ir pasterizuojant – kaitinant žemesnėje kaip 100 °C temperatūroje. Sterilizavimo temperatūra labai priklauso nuo produktų rūgštumo. Rūgščiuose vaisiuose ir daržovėse mikroorganizmai žūva žemesnėje – 85–90 °C temperatūroje. Nerūgščių daržovių, morkų, žirnelių, svogūnų, taip pat kriaušių perdirbimo produktus reikia sterilizuoti. Pasterizuojant sunaikinama dauguma mikroorganizmų vegetatyvinių formų. Tačiau ne visi mikroorganizmai ir jų sporos kaitinamos žūva iš karto. Jautriausi karščiui yra psichrofilai, mažiau jautrūs mezofilai ir termofilai. Sporinės bakterijos atsparesnės karščiui negu sporų nesudarančios. Termofilinės sporinės bakterijos atsparesnės už mezofilines sporines. Aukštai temperatūrai mikroorganizmai daug jautresni ir žūva greičiau, nes denatūruoja jų baltymai, inaktyvinami fermentai, pakinta osmosinė užtvara. Mikroorganizmų žuvimas – tai nesugebėjimas metabolizuoti ir reprodukuoti, kada sudaromos palankios sąlygos daugintis. Mielės ir pelėsiai žūva esant 50–60 o C temperatūrai. Išimtį sudaro kai kurios osmofilinės mielės, kurios, esant 100 o C temperatūrai, išlieka keletą minučių gyvybingos. Aukštos temperatūros poveikiui labai atsparios bakterijų sporos (endosporos). Jos verdančiame vandenyje išbūna keliolika minučių, o kai kurių rūšių – net keletą valandų. Pavyzdžiui, Clostridium botulinum sporų suspensija (pH 7,0) 100 o C temperatūroje žūva per 260 min, 110 o C – per 36 min, o 120 o C – per 15 min. Skirtingų produktų sterilizavimo temperatūra ir trukmė, taip pat pašildymo bei atvėsimo trukmė yra nevienoda. Parenkant sterilizavimo režimą, atsižvelgiama į indų talpą, produktų šilumos laidumą, taip pat užkrėstumą mikroorganizmais. Tyrės, pastos ir kiti tiršti gaminiai yra ne tokie laidūs šilumai, todėl juos reikia kaitinti ilgiau. Nedideli indeliai kaitinami trumpiau. Aukštoje temperatūroje konservams gaminti naudojama stiklinė, metalinė ir polimerinė tara.

Tara

TaraMes siūlome sandarią metalinę konservų tarą, kuri gaminama iš baltos alavuotos ir chromuotos lakuotos skardos ar lakuoto aliuminio juostos. Tokios taros privalumai - transportuojant mažiau galimybių pažeisti, žymiau patogiau ir saugiau sandėliuoti, produkto kiekis taroje (240gr./270gr.) labiausiai atitinka sunaudojamą per vieną kartą žmogaus maisto normą. Metalinės konservų dėžutės sandariai uždaromos specialiu uždarymo įrenginiu metaliniais dangteliais. Dangteliai (EOE) gali būti su spec. rakteliu, kuris palengvina dėžutės atidarymą.

Įrengimai

AutoklavaiKonservavimui namų sąlygomis reikalingi specialūs įrengimai. Metalinės taros uždarymui reikalingas konservų dėžučių uždarytuvas - MYXUM CSM tipo įrenginys. Jis nesunkiai valdomas ir lengvai uždaro įvairių tipų apvalias konservų dėžutes sandariai užvalcuojant siūlę tarp dėžutės ir dangtelio. Sandariai uždarytą metalinę konservų dėžutę reikia sterilizuoti aukštoje temperatūroje. Tai daroma specialiuose slėginiuose storasieniuose sandariai uždaromuose induose - autoklavuose sterilizatoriuose. Kylant temperatūrai, indelyje padidėja produktų ir ypač likusio oro tūris, kartu ir slėgis. Kad dėl padidėjusio vidinio slėgio nesideformuotų dangteliai, autoklavuose palaikomas tam tikras išorinis slėgis. Jis priklauso nuo sterilizavimo temperatūros ir gali siekti 0,2–0,3 megapaskalius (MPa).

Sterilizavimo procesas

Sterilizavimo režimas kontroliuojamas autoklavo termometru ir manometru. Pirmiausia į autoklavą pripilama vandens tiek, kad apsemtų indelius 2-3 cm. Pašildoma, kad vanduo būtų 10 °C šiltesnis už esantį indeliuose. Tada į autoklavą sudedami sandariai uždaryti indeliai. Po to autoklave pamažu keliama temperatūra ir didinamas slėgis. Kai pasiekiama sterilizavimo temperatūra, indeliai autoklave išlaikomi reikiamą laiką.

Sterilizavimo režimas išreiškiamas tokia formule:

Formulečia A – temperatūros pakėlimo iki sterilizavimo temperatūros trukmė s;
B – sterilizavimo trukmė, kai autoklave palaikoma pastovi sterilizavimo temperatūra s;
C – ataušimo trukmė s;
t – sterilizavimo temperatūra °C;
p – slėgis autoklave MPa.

Paruošti konservai laikomi vėsiuose, tamsiuose sandėliuose. Gerai uždarytų ir sterilizuotų konservų dangteliai būna truputį įdubę, nes indelio viduje slėgis mažesnis nei atmosferos.

Šaltinis: www.asu.lt